Infecties bij immuungecompromitteerden (2 dgn)

Op 15 en 16 december 2022 wordt de volgende cursus ‘Infecties in de immuungecompromitteerde patiënt’ georganiseerd in Zwolle.
U kunt zich via deze link inschrijven: ICP-cursus 15-16 december 2022 Zwolle – Webshop UMC Utrecht

Infecties in de immuungecompromitteerde patiënt (ICP)

De vatbaarheid van immuungecompromitteerden voor banale pathogenen en opportunisten maakt het omgaan met infecties bij deze (steeds groter wordende) patiëntengroep bijzonder uitdagend. Om artsen die betrokken zijn bij de behandeling van deze patiënten handvatten te bieden is een tweedaagse cursus ontwikkeld die ingaat op risicofactoren, pathogenen, diagnostiek en behandeling van infecties bij ICP.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor artsen betrokken bij de zorg voor ICP, zoals hematologen, transplantatie-artsen, en arts-microbiologen en infectiologen (in opleiding). Maximale groepsgrootte is 30 deelnemers.

Inhoud

De ICP-cursus richt zich op (1) onderliggende mechanismes bij immuunstoornissen, (2) opportunistische pathogenen, (3) diagnostiek en behandeling van infecties bij ICP. De inhoud van de cursus zal worden uitgediept aan de hand van gevallen uit de praktijk.

Locatie en tijd

De volgende cursus wordt gegeven op donderdag 15 en vrijdag 16 december 2022, in het Bilderberg Hotel Wientjes in Zwolle (Stationsweg 7, 8011 CZ).

Aanvang van de cursus is om 9:00 uur; op de eerste dag is er een avondprogramma.

Inschrijfkosten (cursus 2022)

AIOS: € 510, inclusief overnachting van 15 op 16 december.

Medisch specialisten: € 760, inclusief overnachting van 15 op 16 december.

Wij adviseren ten zeerste om gebruik te maken van de overnachtingsmogelijkheid in het hotel (of elders in Zwolle overnachting te regelen) vanwege het avondprogramma tot 21:30.

Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus wordt de inschrijving gerestitueerd met aftrek van € 200,00 administratiekosten. Annulering hierna is niet mogelijk. Bij onvoorziene omstandigheden kan de organisatie soms wel uw inschrijving verzetten naar een latere editie (het verzetten van een plek is veel minder werk dan een restitutie vanuit een UMC). U kunt uw plek ook altijd ruilen met / afstaan aan een collega.

Indien door onvoorziene omstandigheden (op dit moment met name restricties i.v.m. COVID-19) de cursus niet door kan gaan, zal de cursus worden uitgesteld. Indien de betreffende datum niet schikt zal een cursus op een ander moment worden aangeboden. Voor restitutie gelden blijven onder deze omstandigheden dezelfde administratiekosten gelden als bij annulering (i.e. uitstel van de cursus vanwege epidemieën is nooit grond voor volledige restitutie).

Door u in te schrijven bevestigd u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via de webshop van het UMC Utrecht:
ICP-cursus 15-16 december 2022 Zwolle – Webshop UMC Utrecht

Accreditatie

Accreditatie is verleend door de NVMM en NIV.

Organisatie

De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Dr Anke Bruns.

Organisatie: Dr. Miquel Ekkelenkamp (arts-microbioloog) en Dr. Anke Bruns (infectioloog/hematoloog).

Contact

Voor algemene vragen: antibiotica-cursus@umcutrecht.nl.

Voor vragen betreffende de inhoud van de cursus: a.h.w.bruns@umcutrecht.nl

Programma

Dag 1
9:30-9:45 Welkom, inleiding
9:45-10.30 Afweerdefecten en bijhorende infectierisico’s
10.30-11.15 Primaire afweerstoornissen
11.30-12:15 Verworven afweerstoornissen
12.15-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Inleiding opportunisten. Grampositieve opportunisten.
14.00-14.45 Hematologische patiënten: profylaxe, infecties in neutropenie.
15.15-16.15 Schimmelinfecties: diagnostiek
16.15-17.00 Schimmelinfecties: behandeling
18:30-20:00 DINER
20.00-21.00 Casuïstiek
Dag 2
8.30- 9.30 Virale infecties
9.30- 10.30 Solide-orgaantransplantatie en infectie
11.00 – 11.45 Parasitaire verwekkers
11.45-12.30 Screening en profylaxe en vaccinatie bij afweerstoornissen
12.30-13.30 LUNCH
13.30 –14.30 Diagnostiek en beleid: infecties long
14.30-15.15 Diagnostiek en beleid: infecties CZS
15.30-16.15 Diagnostiek en beleid: koorts e.c.i. en huidbeelden
16.15-16.30 Evaluatie en sluiting