Welkom

In 2022 worden er drie antibioticacursussen gegeven in Nederland. U kunt zich aanmelden via de UMCU webshop middels onderstaande links:

18-20 mei 2022 in Zwolle
Deze cursus is VOL. Er staan 10 personen op de wachtlijst. Indien u alsnog op de wachtlijst geplaatst wilt worden kun u een e-mail sturen naar antibiotica-cursus@umcutrecht.nl.

14-16 september 2022 in Maastricht
Deze cursus is VOL. Indien u op de wachtlijst geplaatst wilt worden kun u een e-mail sturen naar antibiotica-cursus@umcutrecht.nl.

23-25 november 2022 in Zwolle
Antibioticacursus 3 dagen 23-25 November 2022 Zwolle – Webshop UMC Utrecht

Cursus antibioticagebruik in de praktijk

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen; er zullen weinig artsen zijn die nog nooit een patiënt antibiotisch hebben behandeld. Toch is in de medische curricula relatief weinig aandacht voor de rationale achter antibioticakeuzes, keuzes die met de toenemende resistentieproblematiek ook steeds ingewikkelder lijken te worden.

De afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht organiseert daarom in samenwerking met Maastricht UMC, en met docenten uit de verschillende academische en perifere ziekenhuizen, de cursus Antibioticagebruik in de praktijk, waarin werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er wordt ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis wordt getoetst met theorievragen en vragen gebaseerd op patiëntencasus.

Wij heten u bij dezen van harte welkom,

Dr. Miquel Ekkelenkamp
Dr. Frank van Tiel
Prof. dr. Marc Bonten