Basismodule antibiotica (SWAB)

Basismodule antibioticagebruik, 2e editie

Op donderdag 14 januari 2021 zal het UMC Utrecht in samenwerking met het Radboud UMC voor de tweede maal de eendaagse SWAB-basismodule antibioticagebruik organiseren. Deze cursusdag wordt financieel ondersteund door de SWAB.

Doelgroep

Deze cursusdag is met name bedoeld voor A-team-ondersteuners, deskundigen infectiepreventie en (specialistisch) verpleegkundigen met een bijzondere interesse in antibiotische therapie. Het maximum aantal deelnemers is 40.

Inhoud

In de basismodule worden de principes van antibioticakeuze behandeld. Aan de hand van praktische casus wordt het empirisch en gerichte antibioticabeleid bij verschillende infecties en pathogenen doorgenomen. Deelnemers worden verwacht zich voor te bereiden op de cursusdag met een vragenlijst en een e-learningmodule die een maand van tevoren beschikbaar worden gemaakt.

Locatie en tijd

De cursus wordt op 14 januari, van 9:00 tot 17:30 gehouden in het Descartescentrum op de Uithof: Bolognelaan 48, 11e verdieping, 3584 CJ Utrecht (naast het UMC Utrecht).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het kwaliteitsregister Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) en bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Kosten

De kosten voor deze dag bedragen €115,00.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het portal van het UMC Utrecht: https://webshop.umcutrecht.nl/umcutrecht/nl/Products.aspx

Contact

Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot Miquel Ekkelenkamp, UMC Utrecht, via e-mail: m.ekkelenkamp@umcutrecht.nl.

Programma

Vooraf thuis 2 modules: Inleiding microbiologie. Proces van diagnostiek en keuze antibiotica.
Vooraf in eigen instelling Lijst met vragen over gebruikte antibiotica in het ziekenhuis bij verschillende ziektebeelden. Theorievragen over resistentie
Tijd Programma 
9:00-9:15 Ontvangst en inschrijving
9:15-10:00 Welkom en inleiding microbiologie, resistentie, spectrum van antibiotica, richtlijnen
10:00-10:30 Betalactam-antibiotica
10:30-11:00 Resistentie tegen betalactam-antibiotica
11:00-11:30 Koffiepauze
11:30-12:00 Tetracyclines, macroliden, fluoroquinolonen
12:00-13:00 Behandeling van luchtweginfecties
13:00-13:45 Lunch
13:45-14:15 Antibiotica bij urineweginfecties: nitrofurantoïne, fosfomycine, trimethoprim en cotrimoxazol
14:15-15:15 Behandeling van urineweginfecties
15:15-15:45 Koffiepauze
15:45-17:00 Lijninfecties en sepsis
17:00-17:30 Herhaling hoofdpunten en vragen