Welkom

De 3-daagse cursussen voor oktober (16-18) en november (27-29) zijn VOL

U kunt zich aanmelden voor de 3-daagse cursus van maart 2020 (26-28) in Valencia, Spanje (www.antibioticscourse.com). In het najaar van 2019 wordt de cursus van mei 2020 (13-15) in Maastricht opengesteld. Zie hiervoor het tabblad: “Volledige 3-daagse cursus” 

Op 17 mei 2019 is een 1-daagse basismodule antibiotica gegeven in Utrecht. Deze is in het bijzonder bedoeld voor A-team ondersteuners, en voor geïnteresseerde deskundigen infectiepreventie en (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Zie hiervoor het tabblad: “Basismodule Antibiotica”.

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen; er zullen weinig artsen zijn die nog nooit een patiënt antibiotisch hebben behandeld. Toch is in de medische curricula relatief weinig aandacht voor de rationale achter antibioticakeuzes, keuzes die met de toenemende resistentieproblematiek ook steeds ingewikkelder lijken te worden.

De afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht organiseert daarom in samenwerking met Maastricht UMC, en met docenten uit de verschillende academische en perifere ziekenhuizen, de cursus Antibioticagebruik in de praktijk, waarin werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er wordt ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis wordt getoetst met theorievragen en vragen gebaseerd op patiëntencasus.

In samenwerking met het Radboud UMC, zal op 17 mei de 1-daagse SWAB basismodule antibiotica worden georganiseerd. Deze cursusdag is bedoeld als algemene introductie in infectieziekten en antibioticagebruik. De dag kan worden gevolgd als onderdeel van de basiscursus antibiotic stewardship, maar is ook los hiervan te volgen.

Wij heten u bij dezen van harte welkom,

Dr. Miquel Ekkelenkamp
Dr. Frank van Tiel
Prof. dr. Marc Bonten