Welkom

De cursus van 13-15 mei 2020 in Maastricht is uitgesteld naar 7-9 oktober 2020 in Maastricht (50 deelnemers – de cursus zit vol). De deelnemers hebben per email bericht ontvangen. Heeft u zich ingeschreven voor deze cursus maar nog geen email ontvangen, neem dan s.v.p. contact op met  C.A.E.vanGiffen@umcutrecht.nl. 

De eerstvolgende 3-daagse cursussen waarvoor inschrijving is geopend zijn:

  • 23 tot 25 september in Zwolle. Het aantal deelnemers wordt vooralsnog beperkt tot 40, rekening houdend met COVID-19 maatregelen. 
  • 25 tot 27 november 2020 in Zwolle. Ook hier vooralsnog maximaal 40 deelnemers.

De SWAB basismodule antibiotica is uitgesteld naar donderdag 14 januari 2021. 

Van 4 tot 6 maart 2021 wordt in Valencia Spanje een antibioticacursus georganiseerd. Deze zal volledig in het Nederlands worden gegeven. De inschrijving hiervoor is geopend.

A course fully in English will be given from 17-19 March 2021 in Utrecht. For more information and registration please see: www.antibioticscourse.com.

 

Cursus antibioticagebruik in de praktijk

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen; er zullen weinig artsen zijn die nog nooit een patiënt antibiotisch hebben behandeld. Toch is in de medische curricula relatief weinig aandacht voor de rationale achter antibioticakeuzes, keuzes die met de toenemende resistentieproblematiek ook steeds ingewikkelder lijken te worden.

De afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht organiseert daarom in samenwerking met Maastricht UMC, en met docenten uit de verschillende academische en perifere ziekenhuizen, de cursus Antibioticagebruik in de praktijk, waarin werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er wordt ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis wordt getoetst met theorievragen en vragen gebaseerd op patiëntencasus.

Wij heten u bij dezen van harte welkom,

Dr. Miquel Ekkelenkamp
Dr. Frank van Tiel
Prof. dr. Marc Bonten