Welkom

De aanmeldingen voor de cursus van 13 tot 15 mei 2020 in Maastricht  is opengesteld. Zie hiervoor het tabblad: “Volledige 3-daagse cursus”.

Van 7 tot 9 februari 2020 wordt eenmalig meegewerkt aan een antibioticacursus in Willemstad, Curaçao, georganiseerd door de Curaçaose stichting NASKHO. Hier zal zowel een cursus  voor medisch specialisten (i.o.) als voor huisartsen (i.o.) worden verzorgd. De cursus is ook toegankelijk voor Nederlandse artsen. De voertaal zal deels Nederlands en deels Engels zijn. Zie voor meer informatie: https://naskho.org/index.php/nl-nl/conferences/calendar/event/178-antibiotica-leer. Voor inschrijving en inzicht in de tarieven dient een account te worden aangemaakt: https://www.naskho.org/index.php/en/conferences/to-enroll.

Op 7 mei 2020 wordt voor de tweede maal een 1-daagse basismodule antibiotica gegeven in Utrecht. Deze is in het bijzonder bedoeld voor A-team ondersteuners, voor deskundigen infectiepreventie en (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Zie hiervoor het tabblad: “Basismodule Antibiotica”.

Cursus antibioticagebruik in de praktijk

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen; er zullen weinig artsen zijn die nog nooit een patiënt antibiotisch hebben behandeld. Toch is in de medische curricula relatief weinig aandacht voor de rationale achter antibioticakeuzes, keuzes die met de toenemende resistentieproblematiek ook steeds ingewikkelder lijken te worden.

De afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht organiseert daarom in samenwerking met Maastricht UMC, en met docenten uit de verschillende academische en perifere ziekenhuizen, de cursus Antibioticagebruik in de praktijk, waarin werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er wordt ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis wordt getoetst met theorievragen en vragen gebaseerd op patiëntencasus.

Wij heten u bij dezen van harte welkom,

Dr. Miquel Ekkelenkamp
Dr. Frank van Tiel
Prof. dr. Marc Bonten